Алгоритм обчислення відносної молекулярної маси

07.02.2015 15:24

Що потрібно знати:

1. Відносна молекулярна маса складної речовини дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, що входять до її складу

2. Відносна атомна маса кожного елемента зазначена в періодичній системі хімічних елементів.

3. Відносна молекулярна маса позначається Мr і є величиною безрозмірною.

4. Індекс у формулі – це число, що показує кількість атомів елементів, після якого він стоїть

Що потрібно вміти:

1. Правильно робити округлення чисел до цілих.

2. Правильно записувати математичний вираз обчислення молекулярної маси речовини.

Порядок виконання дій

Приклад

1. Визначаємо, які елементи і в якій кількості входять до складу сполуки.

Обчисліть відносну молекулярну масу сульфатної кислоти H2SO4

2. Знаходимо відносні атомні маси елементів та округлюємо до цілих чисел

Ar(H) = 1.008 ≈ 1

Ar(S) = 32.066 ≈ 32

Ar(O) = 15.999 ≈ 16

3. Записуємо математичний вираз суми відносних атомних мас елементів у формулі кислоти.

Mr(H2SO4)=Ar(H) ·2+Ar(S)+Ar(O)·4

4. Здійснюємо обчислення відносної молекулярної маси сульфатної кислоти

Mr(H2SO4) = 1·2+32+16·4=98

5. Записуємо відповідь.

Mr(H2SO4) = 98