Алгоритм складання формул за валентністю

07.02.2015 15:30

Що потрібно знати:

1. Символи хімічних елементів.

2. Означення поняття «валентність атомів хімічних елементів».

3. Хімічні елементи зі сталою валентністю

4. Сума валентності одного елемента у бінарній сполуці дорівнює сумі валентності іншого елемента.

Що потрібно вміти:

1. Знаходити найменше спільне кратне двох чисел.

 

Порядок виконання дій

Приклад

1. Аналізуємо умову завдання

Складіть формулу ферум(ІІІ) оксиду

2. Записуємо символи хімічних елементів

Fe O

3. Позначаємо валентність атомів елементів над символами

III II

Fe O

4. Знаходимо найменше спільне кратне для одиниць валентності обох атомів

3·2=6

5. Спільне кратне ділимо послідовно на валентність атома кожного елемента

6:3=2                 6:2=3

(Fe)                       (O)

6. Одержанні частки від ділення записуємо у вигляді індексів після символу кожного хімічного елемента.

Fe2O3