Алгоритм складання хімічного рівняння

07.02.2015 15:33

Що потрібно знати:

1. Під час хімічних реакцій кількість атомів кожного хімічного елемента залишається незмінною.

2. Закон сталості складу: кожна речовина має постійний (сталий) склад. Тому змінювати індекси у формулі речовини не можна.

3. Закон збереження маси речовини: маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Згідно цього закону у рівняннях реакції пред хімічними формулами розставляють коефіцієнти.

4. Коефіцієнти відносяться до всіх хімічних елементів формули.

5. Якщо проста речовина взаємодіє з киснем, починати урівнювати слід з атомів Оксиену.

Порядок виконання дій

Приклад

1. Аналізуємо умову завдання

Складіть рівняння реакції взаємодії алюмінію з киснем

2. Зліва записуємо формули реагентів, між якими ставимо знак «+»

Al + O2

3. Після зроблених записів ставимо стрілку →

Al + O

4. Після стрілки записуємо формули продуктів реакції

Al + O→ Al2O3

5. Розставляємо коефіцієнти перед формулами, щоб кількість атомів одного й того ж елемента була однаковою до і після реакції

- знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для кількості атомів одного і того ж елемента;

- знайдене НСК почергово ділимо на кількість атомів до і після реакції;

- знайдені числа від ділення записуємо як коефіцієнти перед формулами;

- арифметично визначаємо кількість атомів інших хімічних елементів

Для Оксигену індеки до і після реакці відповідно 2 і 3, тому НСК = 6

6 : 2 = 3;   6 : 3 = 2

Al + 3O→ 2Al2O3

4Al + 3O→ 2Al2O3