Алгоритм обчислення масової частки елемента

07.02.2015 15:28

Що потрібно знати:

1. Формулу для визначення масової частки елемента у сполуці:

2. Як обчислювати відносну молекулярну масу речовини

 

Порядок виконання дій

Приклад

1. Аналізуємо умову завдання

Визначте масову частку Фосфору у фосфор(V) оксиді (P2O5)

2. Записуємо скорочену умову

 

 

 

 

 

3. Знаходимо відносну молекулярну масу сполуки

Mr(P2O5) = Ar(P)·2 + Ar(O)·5=

= 31·2+16·5=142

4. Записуємо дані у формулу, за якою будемо знаходити масову частку заданого елемента

5. Обчислюємо задану в умові задачі масову частку елемента

6. Записуємо відповідь

Відповідь: W(P) = 43,6%