Виговська Людмила Вікторівна

Вчитель хімії

Тема, над якою працюю:

Використання пошукового підходу на уроках  хімії для формування природничої картини світу

Мета:  

Створення умов для розвитку творчих здібностей і самовдосконалення особистості через організацію дослідницької діяльності учнів

Завдання:

  Інтеграція, як системостворююча   ідея на уроці хімії

1.  Інтеграція хімії та екології

2.  Інтеграція науки і практики

 ..У наших руках — найбільша з цінностей світу — Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого.      

    В.О.  Сухомлинський

Історія проекту

У цій частині ви можете описати історію проекту та причини, що послужили його виникненням. Вона підходить для згадки основних етапів проекту та вшанування його учасників.