Хімія (від араб. کيمياء, що походить, ймовірно,

від єгипетського слова km.t (чорний), звідки виникла також назва Єгипту, чорнозему і свинцю - «чорна земля»; інші можливі варіанти: др.-грец. Χυμος - «сік», «есенція», «волога», «смак», др.-грец. χυμα -«сплав (металів)», «лиття», «потік», др.-грец. χυμευσις -«змішування») - одна з найважливіших і великих галузей природознавства, наука про речовини, їх склад і будову, їх властивості, що залежать від складу і будови, їх перетворення, які ведуть до зміни складу, а також про закони і закономірності, яким ці перетворення підкоряються. Оскільки всі речовини складаються з атомів, які завдяки хімічним зв'язкам здатні формувати молекули, то хімія займається насамперед розглядом перерахованих вище завдань на атомно-молекулярному рівні, тобто на рівні хімічних елементів та їхніх сполук.